АВТОМАТИЧНИЙ

автомати́чний (від автомат) 1. Виконуваний пристроєм без втручання людини. 2. Переносно – машинальний, мимовільний (напр., а. рух).

Смотреть больше слов в «Словнику іншомовних слів Мельничука»

АВТОМАШИНІСТ →← АВТОМАТИКА

Смотреть что такое АВТОМАТИЧНИЙ в других словарях:

АВТОМАТИЧНИЙ

-а, -е. 1) Який діє механічно; самодіючий. || Який здійснюється механічно. 2) перен. Який відбувається незалежно від волі, несвідомо; машинальний. •• ... смотреть

АВТОМАТИЧНИЙ

-а, -е.1》 Який діє механічно; самодіючий.|| Який здійснюється механічно.2》 перен. Який відбувається незалежно від волі, несвідомо; машинальний.Автом... смотреть

АВТОМАТИЧНИЙ

автоматичний (гр.) 1. Виконуваний пристроєм без втручання людини. 2. перен. самочинний, машинальний, мимовільний; - автоматичні рухи - автоматичні дії... смотреть

АВТОМАТИЧНИЙ

ад'єктивякий дiє механiчно; самодiючийавтоматический

АВТОМАТИЧНИЙ

рос. автоматический 1. Той, що виконується пристроєм без втручання людини. 2. Переносно — машинальний, мимовільний.

АВТОМАТИЧНИЙ

автоматический - automatic, self-acting - automatisch - виконуваний пристроєм без втручання людини.

АВТОМАТИЧНИЙ

(рух) машинальний, несвідомий; НЕҐ. бездушний; (що сам діє) саморушний, сов. самодіючий.

АВТОМАТИЧНИЙ

{аўтомати́чнией} м. (на) -ному/ -нім, мн. -ні.

АВТОМАТИЧНИЙ

вчт; техн. автоматический, автоматичный

АВТОМАТИЧНИЙ

автоматический; автоматичный

АВТОМАТИЧНИЙ

автомати́чний прикметник

АВТОМАТИЧНИЙ

tacit, automatic

АВТОМАТИЧНИЙ

ავტომატური

АВТОМАТИЧНИЙ ВИКЛИК

автоматический вызов

АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ

автоматический выключатель

АВТОМАТИЧНИЙ ВІДПОВІДАЧ

автоматический ответчик

АВТОМАТИЧНИЙ ВІЗОК

автоматическая тележка

АВТОМАТИЧНИЙ ВУГЛЕВИСИПАЧ

автоматический углевысыпатель

АВТОМАТИЧНИЙ ГАЗОАНАЛІЗАТОР

автоматический газоанализатор

АВТОМАТИЧНИЙ ЗАКРИВ

автоматический затвор

АВТОМАТИЧНИЙ ЗАХИСТ

automatic protection

АВТОМАТИЧНИЙ ЗАХИСТ ПРИВОДУ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

автоматическая защита привода от перегрузки - automatic motor overload protection, automatic protection agains overload - Automatiesierungsschutz gegen Űberladung - виключення можливості виникнення небезпечних перевантажень приводів гірничих машин за допомогою спеціальних запобіжних пристроїв або автоматичного відключення приводів від мережі в момент перевантаження.... смотреть

АВТОМАТИЧНИЙ КАЛІБРАТОР

автоматический калибратор

АВТОМАТИЧНИЙ КОНЦЕНТРАТОР

автоматический концентратор

АВТОМАТИЧНИЙ КОРЕКТОР

автоматический корректор

АВТОМАТИЧНИЙ КУРСОПРОКЛАДАЧ

автоматический курсопрокладчик

АВТОМАТИЧНИЙ МАНІПУЛЯТОР

автоматический манипулятор

АВТОМАТИЧНИЙ МЕТАНОМЕТР

автоматический метанометр - automatic methane tester (meter), automatic methanemeter - automatisch Methanemeter, automatisch Methanmeβgerät - стаціонарний прилад, який здійснює місцеву безперервну та дистанційну сигналізацію про наявність метану в атмосфері гірничої виробки. Основний елемент - датчик, робота якого базується на термічному ефекті спалюваного метану, який всмоктується в камеру спалювання разом з шахтним повітрям. Встановлюється у вентиляційному штреку або у виробці. Апарат сигналізації та контролю метану встановлюється в гірничій виробці, а сигнальне табло - у диспетчера. Точність вимірювань - 0,2-0,3 % метану. У вугільних шахтах застосовуються комплекси "Метан", які складаються з апаратури АТ1-1, АТ3-1, АТВ-1 та СПИ-1. Комплекс забезпечує вимірювання концентрації метану в атмосфері гірничої виробки, диспетчерську сигналізацію при перевищенні заданої концентрації, вимкнення фідерного автомата або пускача при аварійному вмісті метану в атмосфері.... смотреть

АВТОМАТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ

автоматический механизм

АВТОМАТИЧНИЙ ОПЕРАТОР

автоматический оператор

АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД

automatic review

АВТОМАТИЧНИЙ ПІЛОТ

комплекс авіаційних бортових приладів, які дають змогу без участі пілота (або за його мінімальною участю) реалізувати задану програму польоту (курс, висота польоту, швидкість та ін.).... смотреть

АВТОМАТИЧНИЙ ПІСТОЛЕТ

automatic pistol, machine pistol

T: 32 D: 3