АВТОМАТИЗАЦІЯ

автоматиза́ція (від автомат) етап розвитку машинного виробництва, на якому функції управління й контролю, що їх раніше виконувала людина, передаються приладам та автоматичним пристроям.

Смотреть больше слов в «Словнику іншомовних слів Мельничука»

АВТОМАТИЗМ →← АВТОМАТ

Смотреть что такое АВТОМАТИЗАЦІЯ в других словарях:

АВТОМАТИЗАЦІЯ

-ї, ж. Дія за знач. автоматизувати і автоматизуватися 1). •• Автоматизація виробництва — вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання і уп... смотреть

АВТОМАТИЗАЦІЯ

рос. автоматизация впровадження у виробничу та невиробничу сфери систем управління машинної техніки, сучасних технологій з метою вдосконалення і поліпшення праці, підвищення її продуктивності та якості. У системі виробництва А. застосовується для зменшення частки фізичної праці завдяки перенесенню ручної праці на "плечі" машинної автоматизованої чи комп'ютерної техніки. У державному управлінні, у недержавних організаціях, установах та на підприємствах її застосування спрямоване на використання комп'ютерної техніки, сучасних систем програмного управління для найефективнішого та оперативного використання інформації як цінного капіталу, що забезпечує ефективне управління соціально-економічними процесами з метою досягнення позитивних результатів діяльності на ринку товарів, послуг, у соціальній та культурологічній сферах.... смотреть

АВТОМАТИЗАЦІЯ

-ї, ж. Дія за знач. автоматизувати і автоматизуватися 1).Автоматизація виробництва — вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання і управлі... смотреть

АВТОМАТИЗАЦІЯ

автоматизация - automatization, automation - *Automatisierung – 1) Впровадження автоматичних засобів для реалізації процесів. ISO/IEC 2382-1:1993. А. здійснюється з метою підвищення ефективності праці або звільнення людини шляхом заміни частки цієї праці роботою машини. 2) Етап розвитку машинного виробництва, на якому функції управління й контролю, що їх раніше виконувала людина, передаються приладам та автоматичним пристроям. 3) Дія із застосуванням у роботі автоматичних приладів, машин. Див. автоматизація виробництва, коефіцієнт автоматизації.... смотреть

АВТОМАТИЗАЦІЯ

автоматизація; ж. (гр.) 1. Етап розвитку машинного виробництва, на якому функції управління й контролю, які раніше виконувала людина, передаються приладам та автоматичним пристроям. 2. Процес перетворення дій, рухів у автоматичні (напр., при одноманітній роботі).... смотреть

АВТОМАТИЗАЦІЯ

імен. жін. родуавтоматизация

АВТОМАТИЗАЦІЯ

автоматиза́ція іменник жіночого роду

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

автоматизация производства - automation of production - Produktionsautomatisierung - вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем; поява якісно нової системи машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних обчислювальних машин, приладів та автоматичних засобів; один з головних напрямів науково-технічного прогресу. Розрізняють автоматизацію виробництва часткову, комплексну та повну. Часткова А.в. передбачає автоматизацію основних виробничих процесів, повна – всіх основних і допоміжних процесів, а комплексна – не тільки процесу виробництва, але й процесів керування й обслуговування. В нафтогазовидобувній промисловості основним напрямом А.в. є автоматизація контролю за роботою нафтових і газових свердловин, в бурінні – спуско-підіймальних операцій шляхом впровадження автоматів спуско-підіймання.... смотреть

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОГРАМУВАННЯ

автоматизация программирования

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

автоматизация технологического процесса - automatic production methods, process automation - *Automatisierung des technologischen Prozeßes – використання енергії неживої природи в технологічному процесі або його складових частинах для їх виконання і керування ними без безпосередньої участі людей, що здійснюється з метою зменшення трудових затрат, покращання умов виробництва, підвищення обсягів випуску й якості продукції. За рівнем автоматизації розрізняють часткову, повну і комплексну А.т.п. Здійснюється за допомогою систем автоматичного регулювання (САР) та систем автоматичного керування (САК).... смотреть

T: 14 M: 4 D: 2