АВАРІЯ

ава́рія (італ. avaria, від араб. авар – пошкодження, шкода) 1. Велике пошкодження або вихід з ладу машини, агрегату, апарата. 2. Шкода, збитки, пов’язані з нещасним випадком, що стався з судном. 3. Переносно – нещасний випадок, велика невдача.

Смотреть больше слов в «Словнику іншомовних слів Мельничука»

АВГІЄВІ СТАЙНІ →← АВАНТЮРИСТ

Смотреть что такое АВАРІЯ в других словарях:

АВАРІЯ

авария - emergency, accident, break-down, failure, disaster - *Störung, Betriebsstörung, Havarie, Notfall, Bruch – значне пошкодження або вихід з ладу обладнання (машини, аґреґату, апарата, свердловини, трубопроводу тощо), гірничих виробок, споруд, що супроводжується тривалим порушенням виробничого процесу, роботи дільниці чи підприємства в цілому. Для гірничих підприємств найбільш характерні: завали гірничих виробок, вибухи газу та пилу, поломка обладнання і устаткування, раптові прориви пливунів, води або пульпи з підземних водоносних горизонтів, затоплення вироблених просторів або водоймищ і водотоків на поверхні, раптові викиди газів, вугілля або породи; гірничі удари, пожежі, прориви дамб, мулонакопичувачів та відстійників, зсуви або обвалення бортів кар'єрів, загорання електричних кабелів і електроапаратури, загорання конвеєрних стрічок (внаслідок тертя), обвалення естакад та інших інженерних споруд, зіткнення рухомого складу, пориви стрічок на магістральних конвеєрах у похилих стовбурах, відкрите фонтанування нафти і газових свердловин, поломка, обрив, прихват бурильного інструменту, насосно-компресорних труб, припинення циркуляції бурового розчину, поломки обсадної колони, порушення герметичності нафтогазопроводів або продуктопроводів (вуглепроводів), ємкостей для нафти і газу, неконтрольований перетік нафти або газу, води з одних пластів в інші внаслідок негерметичності стовбура свердловини та інш. В основному А. - наслідок неправильних дій персоналу підприємств: порушення (в процесі експлуатації) режимів, норм і параметрів, встановлених правилами технічної експлуатації, правилами безпеки, інструкціями, нормативними документами, невчасне проведення оглядів, ремонтів. Разом з цим А. виникають через конструктивні недоліки обладнання, недостатню його надійність, невідповідність обладнання і матеріалів вимогам державних стандартів, а також недосконалість обладнання. Причиною А. можуть бути також стихійні природні явища (землетруси, лавини, повені, селі та ін.). Див. коефіцієнт аварійності.... смотреть

АВАРІЯ

ім (нещасний випадок на виробництві тощо) accident; [ав] (air) crash; crash-landing; wreck; [авто] (auto / motor) accident; (car) crash; [залізн] derailment; wreck; [мор] wreck; (збитки, завдані вантажу чи судну) мор страх average; damages; (несправність, поломка тощо) breakdown; damage; failure; trouble • зазнати аварії (катастрофи) to crash; have (meet with) an accident; suffer a wreck; wreck; (про поломку тощо) to be damaged; fail • запобігати аварії to prevent an accident • враховуючи окрему аварію мор страх with particular average (W.P.A.) • у випадку аварії in emergency • через аварію due to an accident (fault etc) • відшкодування аварії average compensation (indemnification) • застрахований від будь-якої аварії free of all average (F.A.A.) • застрахований від окремої аварії free of particular average (F.P.A.) • примітка про аварії мор страх average clause • страхування від аварії insurance against average • ~ з відшкодуванням мор страх compensable average • загальна ~ мор страх general average • мала ~ мор страх petty average • окрема ~ мор страх particular (common, ordinary) average... смотреть

АВАРІЯ

-ї, ж. 1) Значне пошкодження механізму, машини і т. ін. під час дії, руху. || Пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенних (виробн... смотреть

АВАРІЯ

небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. англ. wreck / crash / accident / damage / breakdown; нім. Havarie [ va] f; Unfall m -(e)s, -¨e; Störung f=, -en; Seeschaden m –s, -¨e; угор. baleset; рос. авария.... смотреть

АВАРІЯ

-ї, ж. 1》 Значне пошкодження механізму, машини і т. ін. під час дії, руху.|| Пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенних (виробни... смотреть

АВАРІЯ

(кого/чого) імен. жін. родуавария¤ запобігати аварії -- предотвращать аварию ¤ аварія корабля -- кораблекрушение ¤ зазнавати аварії -- терпеть крушени... смотреть

АВАРІЯ

аварія; ж. (іт., араб., пошкодження, шкода) 1. Велике пошкодження або вихід з ладу машини, агрегату, апарата. 2. Шкода, збитки, пов'язані з нещасним випадком, що стався з судном. 3. перен. Нещасний випадок, велика невдача.... смотреть

АВАРІЯ

рос. авария (італ. avaria — пошкодження, збиток) — 1. Нещасний випадок, велика невдача, порушення нормального ритму праці. 2. Шкода, збитки, пов'язані з нещасним випадком з транспортними засобами.... смотреть

АВАРІЯ

випадок, інцидент, сил. КАТАСТРОФА; ПОБ. невдача, нещастя, прикра пригода, халепа, біда, лихо, шкода; (машини) пошкодження, зіпсуття, несправність, сов. неполадки.... смотреть

АВАРІЯ

(у страхуванні: збитки, завдані судну, вантажу і фрахту) average; accident; emergency.

АВАРІЯ

ава́рія іменник жіночого роду

АВАРІЯ

failure, disaster, trouble

АВАРІЯ

аварія ім. accident;

АВАРІЯ

авария; крушение

АВАРІЯ

ავარია

АВАРІЯ БЕЗ ВІДШКОДУВАННЯ

noncompensable accident

АВАРІЯ З ВІДШКОДУВАННЯМ

compensable accident

АВАРІЯ ПОЇЗДУ

train crash

T: 87 D: 3