АБСТРАКЦІЯ

абстра́кція (від лат. abstractio – віддалення) 1. Мислене відкидання частини властивостей, зв’язків об’єкта пізнання з метою його спрощення, виділення тих сторін, зв’язків, що зацікавили людину. 2. Продукт пізнання порівняно з конкретною дійсністю. 3. Метод наукового дослідження, що полягає в мисленому виділенні суттєвих, найістотніших рис, відношень, сторін предмета.

Смотреть больше слов в «Словнику іншомовних слів Мельничука»

АБСУРД →← АБСТРАКЦІОНІЗМ

Смотреть что такое АБСТРАКЦІЯ в других словарях:

АБСТРАКЦІЯ

-ї, ж., філос. 1) тільки одн. Те саме, що абстрагування. •• Абстракція даних спец. — принцип визначення даних за допомогою операцій, що їх можна викон... смотреть

АБСТРАКЦІЯ

-ї, ж. , філос. 1》 тільки одн. Те саме, що абстрагування.Абстракція даних спец. — принцип визначення даних за допомогою операцій, що їх можна викону... смотреть

АБСТРАКЦІЯ

абстракція; ж. (лат., віддалення) 1. Мислене відкидання частини властивостей, зв'язків об'єкта пізнання з метою його спрощення, виділення тих сторін, зв'язків, що зацікавили людину. 2. Продукт пізнання порівняно з конкретною дійсністю. 3. Метод наукового дослідження, що полягає в мисленому виділенні суттєвих, найістотніших рис, відношень, сторін предмета.... смотреть

АБСТРАКЦІЯ

рос. абстракция (англ. abstraction — виділення) — метод наукового дослідження, що полягає у мисленому (умовному) відділенні (усуненні, нейтралізації, відокремленні) найістотніших рис, відношень, сторін, дай певного предмета, суб'єкта.... смотреть

АБСТРАКЦІЯ

загальне поняття, абстраговане (відокремлене), результат абстрагування (здійснення а.); в звичайному розумінні - погляд, твердження, відірване від дійсності, яке не спирається на факти.... смотреть

АБСТРАКЦІЯ

імен. жін. родуабстракция

АБСТРАКЦІЯ

абстра́кція іменник жіночого роду

АБСТРАКЦІЯ

абстракция, отвлечённость

АБСТРАКЦІЯ

ім abstract; abstraction

АБСТРАКЦІЯ "АБСОЛЮТНОЇ" ЗДІЙСНЕННОСТІ

АБСТРАКЦІЯ "АБСОЛЮТНОЇ" ЗДІЙСНЕННОСТІ - одна з основних абстракцій, що використовується у класичній математиці та класичній логіці й відзначається практично високим рівнем абстрагування від реальної здійсненності, внаслідок чого вона - найсильніша з усіх цих абстракцій, зокрема абстракції потенційної здійсненності. Сенс А."а." з. полягає в тому, що саме такий надзвичайно високий ступінь ідеалізації реальної здійсненності дає можливість вкрай широкого розуміння здійсненності як абсолютної здійсненності. Здійсненним вважається кожний об'єкт, який тільки можна помислити, не впадаючи у протиріччя, або, іншими словами, об'єкт, визначення якого у цій логічній системі не самосуперечливе (логічно несуперечливе).... смотреть

АБСТРАКЦІЯ АКТУАЛЬНОЇ НЕСКІНЧЕННОСТІ

АБСТРАКЦІЯ АКТУАЛЬНОЇ НЕСКІНЧЕННОСТІ - ключова абстракція наукового пізнання, яка є значно сильнішою ідеалізацією, ніж абстракція потенційної нескінченності. Класична математика і класична логіка користуються нею понад два з половиною тисячоліття як методом, що виходить з можливості абстрагування від нескінченності множин та від незавершеності самого процесу побудови нескінченних множин. Результатом цього абстрагування є поняття завершеної або актуальної нескінченності. Несуперечливе, коректне розуміння А.а.н. можливе лише за умови сумісності понять нескінченності й актуальності. Ці питання - сфера компетенції теорії множин. Нескінченною, згідно з цією теорією, є множина, еквівалентна своїй підмножині. Розуміння актуальної нескінченності дає уявлення про актуально нескінченну множину - множину, побудова якої ні в який спосіб не пов'язується з завершенням нескінченного процесу утворення її довільних елементів. У цьому сенсі актуальний характер нескінченної множини означатиме цілковите абстрагування від процесу утворення всіх її елементів, що дає можливість розглядати таку множину (скажімо, нескінченні числові множини натуральних, цілих чи дійсних чисел) як об'єкт, заданий водночас всіма його елементами. Трансформуючи нескінченні множини на існуючі об'єкти (тобто об'єкти, визначення яких не призводить до логічних суперечностей), А.а.н. служить містком між скінченними й нескінченними множинами. Цим самим відкриваються можливості дослідження нескінченних множин логічними засобами, відпрацьованими й апробованими на скінченних множинах.... смотреть

АБСТРАКЦІЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗДІЙСНЕННОСТІ

АБСТРАКЦІЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗДІЙСНЕННОСТІ - одна з основних концепцій математики і логіки (конструктивних логіко-математичних теорій). Будучи різновидом абстракції здійсненності, що полягає в абстрагуванні від реальних меж конструктивних можливостей людського інтелекту, зумовлених об'єктивними - просторово-часовими і матеріально-енергетичними - обмеженнями, вона припускає незалежність процесу побудови об'єктів від об'єктивних умов його реалізації, причому, її можна розуміти не тільки у тому значенні, що припускається абстрагування від об'єктивних умов побудови (тобто від зазначених вище об'єктивних обмежень), а й у тому, що ці умови припускаються завжди здійсненними. У цьому плані А.п.з. дає можливість під побудовою об'єкта розуміти не тільки практично здійснювану за даних об'єктивних умов побудову, а й побудову потенційно здійсненну, тобто здійсненну у припущенні, що після кожного кроку процесу побудови об'єкта існують об'єктивні умови для виконання кроку наступного. А.п.з. дає можливість розглядати об'єкти, ігноруючи (чи обминаючи) питання про їх реалізацію і враховуючи лише можливості їх побудови у тому розумінні, що існує ефективний (конструктивний) спосіб (алгоритм, процедура, метод тощо) такої побудови.... смотреть

T: 9 M: 2 D: 1