АБСОЛЮТНИЙ

абсолю́тний (лат. absolutus) 1. Безумовний, необмежений, безвідносний. 2. філософ. А-на істина – істина, що дає повне, всебічне, вичерпне знання об’єктивної дійсності. В широкому розумінні – абсолютне знання про весь світ. У цьому значенні а-на істина є межею, до якої прагне наукове пізнання, ніколи її не досягаючи. У вузькому значенні – повне і точне знання окремих моментів дійсності, тобто елемент досягнутого знання. 3. А-на система одиниць – система одиниць фізичних величин, в основі якої лежить певна залежність одних величин від інших, напр. залежність електричних величин від довжини, маси, часу і величини електричного струму; ¤ а. нуль – найнижча можлива температура (- 273,15° С); ¤ а-на температура – температура, відлічувана від а. нуля; ¤ а-на вологість – тиск водяної пари (у мм рт. ст.), що є в повітрі; ¤ а-на швидкість – швидкість руху тіла відносно іншого тіла, яке умовно вважають за нерухоме; ¤ а-на величина (модуль) числа – віддаль від точки, що зображає число на площині, до початку координат; ¤ а-на геометрія – та частина всякої геометрії, яка не спирається на аксіому паралельності.

Смотреть больше слов в «Словнику іншомовних слів Мельничука»

АБСОЛЮЦІЯ →← АБСОЛЮТИЗУВАТИ

Смотреть что такое АБСОЛЮТНИЙ в других словарях:

АБСОЛЮТНИЙ

-а, -е. 1) Безвідносний, узятий поза зв'язком, без порівняння з чим-небудь; безумовний. 2) Цілковито чистий, без домішок. •• Абсолютний спирт — етилов... смотреть

АБСОЛЮТНИЙ

-а, -е.1》 Безвідносний, узятий поза зв'язком, без порівняння з чим-небудь; безумовний.2》 Цілковито чистий, без домішок.Абсолютний спирт — етиловий сп... смотреть

АБСОЛЮТНИЙ

абсолютний (лат.) 1. Цілковитий, повний, безумовний, необмежений, безвідносний. 2. філос. абсолютна істина - істина, що дає всебічне, вичерпне знання дійсності. В широкому розумінні - межа, до якої прагне наукове пізнання, ніколи її не досягаючи. У вузькому - повне і точне знання окремих моментів дійсності, тобто елемент досягнутого знання. 3. абсолютна система одиниць - система одиниць фізичних величин, в основі якої лежить певна залежність одних величин від інших, напр., залежність електричних величин від довжини, маси, часу і величини електричного струму. 4. абсолютний нуль - найнижча можлива температура (-273,15°С). 5. абсолютна температура - температура, відлічувана від А. нуля. 6. абсолютна швидкість - швидкість руху тіла відносно іншого тіла, яке умовно вважають за нерухоме. 7. абсолютна величина (модуль) числа - віддаль від точки, що зображає число на площині, до початку координат. 7. абсолютна висота - висота точки земної поверхні над рівнем моря. 8. абсолютна геометрія - частина геометрії, яка не спирається на аксіому паралельності.... смотреть

АБСОЛЮТНИЙ

ад'єктив1. Безвiдносний, узятий поза зв'язком без порiвняння з чим-небудь безумовний2. цiлковитий, повнийабсолютный

АБСОЛЮТНИЙ

абсолю́тний нуль. Нікчемна і непотрібна людина. Пояснив (Лаврін Тесля): — Я — ніщо. Розумієте, абсолютний нуль. Навіть не перекотиполе (Л. Дмитерко).

АБСОЛЮТНИЙ

(чемпіон) цілковитий, повний; (монарх) необмежений; (принцип) безумовний, всеосяжний, всеохопний, тотальний, безвідносний.

АБСОЛЮТНИЙ

рос. абсолютный (латин. absolutus) — безумовний; необмежений, безвідносний.

АБСОЛЮТНИЙ

абсолютн|ий прикм. absolute;\~і права absolute rights;

АБСОЛЮТНИЙ

{абсоулу́тнией} м. (на) -тному/ -т()нім, мн. -т()ні.

АБСОЛЮТНИЙ

(який існує незалежно, поза зв'язком) безвідносний.

АБСОЛЮТНИЙ

absolute, in rem, positive, total

АБСОЛЮТНИЙ

абсолю́тний прикметник

АБСОЛЮТНИЙ

აბსოლუტური

АБСОЛЮТНИЙ

абсолютный

АБСОЛЮТНИЙ АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

absolute activation analysis

АБСОЛЮТНИЙ ВІК

див. радіологічний вік.

АБСОЛЮТНИЙ ВЛАСНИК

absolute owner

АБСОЛЮТНИЙ ДУХ

АБСОЛЮТНИЙ ДУХ - найвища форма духа у "Філософії духа" Гегеля, порівняно з суб'єктивним і об'єктивним духом. Суб'єктивний дух - це властивість людини, що проявляється в її душі, свідомості і самосвідомості, в психологічних властивостях. Об'єктивний дух - світ, який створює людство, сукупність суспільного життя і його розвитку у вигляді всесвітньої історії. А.д. - надлюдський і надприродний, творець людини, природи й історії. Він втілюється у трьох формах - мистецтві, релігії, філософії. Поняття духа (відсутнє у Канта) Гегель запозичив у релігії християнства, тому основна форма А.д. у нього - релігія. Мистецтво і філософія є такими, оскільки вони зв'язані з нею, але по особливому подають і розуміють Бога у своїх сферах: мистецтво - в образах, філософія - в поняттях. Найрозвинутішою формою А.д. Гегель вважав філософію, а сутністю духа - розум, діалектичне мислення. А.д. тут постає як усвідомлення повної єдності суб'єктивного і об'єктивного.М. Булатов... смотреть

АБСОЛЮТНИЙ ЕКСТРЕМУМ

абсолютный экстремум

АБСОЛЮТНИЙ ІДЕАЛІЗМ

АБСОЛЮТНИЙ ІДЕАЛІЗМ - напрям англ. ідеалістичної філософії, однією з засад якої є адаптування філософських ідей Гегеля до номіналістичної та емпіричної традиції англ. філософії. Основні представники - Бредлі, Бозанкет, Мак-Таггарт, Коллінгвуд. А.і. тлумачить Абсолют як цілісну єдність дійсності, яка охоплює не тільки пізнавальні, а й етичні, естетичні, релігійні та інші моменти на противагу частковим аспектам видимості. Разом з тим А.і. послідовно обстоював цінність індивідуального "Я". До засадничих аргументів А. і. відноситься твердження про те, що індивіди в своїй глибинній сутності є духовними субстанціями. В стосунках з іншими "Я" вони утворюють духовне співтовариство особистостей, яке в концепції Мак-Таггарта відіграє роль персоналістської інтерпретації гегелівської абсолютної ідеї. В особі Коллінгвуда А. і. прагнув поєднати філософію та історію, доводив можливість існування метафізики як історичної науки.М. Булатов... смотреть

АБСОЛЮТНИЙ ІМУНІТЕТ

absolute privilege

АБСОЛЮТНИЙ ЛЕГАТ

absolute legacy

АБСОЛЮТНИЙ МОНАРХ

absolute monarch

АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ

absolute zero

АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ

темп., що відповідає нулеві на термодинамічній шкалі Келвіна, практично недосяжна.

АБСОЛЮТНИЙ ПОРІГ

рос. абсолютный порог кількість збуджувальної або стимулюючої енергії, необхідної для виникнення відчуття (сприйняття).

АБСОЛЮТНИЙ СЛУХ

здатність пізнавати та відтворювати висоту будь-якого звуку без попереднього слухового настроювання. Відсутність А.с. не є перешкодою для навчання музики або композиторської діяльності.... смотреть

АБСОЛЮТНИЙ СПИРТ

absolute alcohol

АБСОЛЮТНИЙ ТИСК

абсолютное давление - absolute pressure - absoluter Druck – тиск, для вимірювання якого за початок відліку беруть тиск, що дорівнює нулю.

T: 80 D: 3