АБРЕВІАТУРА

абревіату́ра (італ. abbreviature, від лат. abbrevio – скорочую) 1. Складноскорочене слово, утворене з початкових складів або з перших літер слів словосполучення. 2. Знаки скорочення нотного письма.

Смотреть больше слов в «Словнику іншомовних слів Мельничука»

АБРЕВІАЦІЯ →← АБРАКАДАБРА

Смотреть что такое АБРЕВІАТУРА в других словарях:

АБРЕВІАТУРА

Як відомо, абревіатура – це складне скорочене слово. Бувають літерна абревіатура (СНД, УТН), звукова (дот), почасткова (військкомат, лінкор), комбінована (райвно). Літерні абревіатури, тобто утворені з початкових (ініціальних) букв, пишуться великими літерами і без крапок після кожної з них (АТС, КНР). Абревіатури, що позначають загальні назви, вимовляються як звичайні слова (без вставних звуків) і відмінюються, пишуться малими літерами (загс, неп). Великими буквами абревіатури пишуться: а) якщо абревіатура є власною назвою (УРП – Українська республіканська партія), серед них запозичені (НАТО, ЮНЕСКО); б) якщо абревіатура позначає загальну назву, але читається за назвами літер (ПТУ – пе-те-у), якщо вона позначає загальну назву, читається не за назвами літер, не відмінюється (ГЕС, ДІНАУ). Скорочені назви (абревіатури) установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, пишуться двояко: а) з великої літери, якщо ці слова вживаються на позначення установ одиничних: Укрінформ, Укоопспілка; б) з малої літери, якщо такі слова є родовими назвами: медінститут, райрада. В абревіатурах на позначення марок машин і механізмів цифри пишуться разом з абревіатурою, якщо стоять перед нею (3РК), або приєднуються дефісом, якщо стоять після неї (ІЛ-76). Відмінкові закінчення абревіатури приєднуються до останньої літери таких слів без будь-якого знака (апострофа, коми) і пишуться з малої букви: з БАМу, на БАМі, ТЮГу, ТЮГом. Написання типу УзРСР, КазРСР (республіки колишнього Радянського Союзу) – це сполучення літерної абревіатури з усіченою частиною першого слова. Іноді допускається паралельне написання (КамАЗ і КАМАЗ, КрАЗ і КРАЗ). Якщо є усічена частина, то її треба читати в повній формі (колишня Латв. РСР – Латвійська-ер-ес-ер). А тепер докладніше про відмінювання абревіатур. Не відмінюються абревіатури: а) літерні, які читаються за назвами букв (БМВ, НЛО); б) звукові, у яких рід основного слова не збігається зі значенням роду самої абревіатури. Однак при тривалому вживанні такого типу абревіатури відмінюються як іменники чоловічого роду (НЕП – НЕПу, БАМ – БАМу, хоч політика, магістраль жіночого роду). Цікаво, що в 20 – 30-ті роки слово НОП (наукова організація праці) вживалось як звичайний іменник чоловічого роду і писалося ноп. Ініціальна абревіатура ЖЕК утворена зі словосполучення з опорним іменником жіночого роду (житлово-експлуатаційна контора). Ця назва настільки усталилася в мові, що часто сприймається як звичайне слово чоловічого роду. До речі, його можна вживати й у варіантній формі: бути в жеку і бути в ЖЕК. Ясна річ, скорочені слова з опорним іменником жіночого роду в сполуці досить повільно переходять у розряд звичайних іменників чоловічого роду. На початкових етапах цього процесу вони зберігають відтінок розмовності або професійності. Поряд з відмінюваною абревіатурою може використовуватися й невідмінювана. А ось ініціальні абревіатури, утворені на основі сполучень з опорним іменником чоловічого роду, значно ширше перетворюється на звичайні слова. Напр.: “Я зустрів свого товариша, виходячи з ЦУМу”; “Боротися зі СНІДом слід активніше”. Принагідно скажемо, що почасткові абревіатури звичайно відмінюються (до військкомату, на лінкорі). Ще про рід абревіатур. Якщо абревіатура відмінюється, то рід визначається типом відмінювання: міський загс (ч.), ворожий дот (ч.). Якщо не відмінюється, він визначається за основним словом розгорнутого найменування: ГЕС (гідроелектрична станція), НТР (науково-технічна революція). Обидва слова жіночого роду, але ТАРС повідомив (хоч це й агентство). Щодо узгодження присудка з абревіатурою – підметом. 1. Абревіатура не іншомовного походження: а) узгодження граматичне, якщо абревіатура відмінюється. “ДОК (деревообробний комбінат) поліпшує виробничі показники”; б) узгодження з основним словом найменування, якщо абревіатура не відмінюється. “СРСР перестав існувати”. 2. Абревіатура іншомовного походження (розгорнуте словосполучення тільки іноземною мовою): а) “НАТО (Організація Північноатлантичного договору) провело нараду”. “ЮНЕСКО (Генеральна конференція ООН з питань освіти, науки і культури) підготувало ряд пропозицій щодо мирного врегулювання на Близькому Сході”. б) рідше присудок узгоджується за змістом. Оскільки рід абревіатури ЮНЕСКО визначається за опорним словом (конференція), правильно також її вживати в жіночому роді. “Гуманні цілі, в ім’я яких створювалася ЮНЕСКО, набувають особливої значущості й глибокого змісту”. Від абревіатур слід відрізняти умовні графічні скорочення. Вони вимовляються повністю, а скорочуються тільки на письмі. Графічні скорочення (крім стандартних скорочених значень метричних мір: м – метр, мм – міліметр, см – сантиметр) пишуться з крапками на місці скорочення, при цьому зберігається написання великих та малих літер, дефісів, як і в повних назвах: півд.-сх. (південно-східний), Півн. крим. канал (Північнокримський канал).... смотреть

АБРЕВІАТУРА

рос. аббревиатура (італ. abbreviatura — короткий, від латин. abbrevio — скорочую) — 1. Скорочення кількох слів і з'єднання в одне складноскорочене слово. А. вживається здебільшого у назвах установ, організацій, держав, посад і є характерною для ділових і газетних жанрів мови. А. бувають таких типів: літерні або ініціальні — складаються з перших літер кількох слів, сприймаються (тлумачаться) як один звук кожна (напр.: США — Сполучені Штати Америки); складові, коли від кожного слова береться перший склад (напр.: лікнеп — ліквідація неписьменності), часткові, де скорочено тільки перше слово або кілька слів, крім останнього (напр.: медсестра — медична сестра); мішані (напр.: ЧАЕС — Чорнобильська атомна електростанція). Є А., запозичені з чужих мов (напр.: країни Бенілюксу — Бельгія, Нідерланди, Люксембург). 2. Знаки скороченого нотного письма.... смотреть

АБРЕВІАТУРА

абревіатура; ж. (іт. з лат., скорочую) 1. Скорочення слова чи словосполучення, вживане в усному і писемному мовленні; складноскорочене слово, утворене різними способами, а також загальноприйняті скорочення слів. Напр., ООН, США. 2. юр. Короткий виклад справи у нотаріальному записі. 3. Знаки скорочення нотного письма. Див. також: акронім... смотреть

АБРЕВІАТУРА

(від лат. Abbrevio - скорочую) - знаки скорочення і спрощення нотного запису. А. використовується для позначення: повторень частини п’єси або окремих тактів, груп нот, подвоєння звуків, перенесення їх вгору або вниз на октаву, інструментів у партитурі, термінів. До А. також належать мелізми (див. Додаток VI).... смотреть

АБРЕВІАТУРА

-и, ж. 1) Складноскорочене слово, утворене з початкових складів або з перших літер слів словосполучення. 2) Знаки скорочення нотного письма.

АБРЕВІАТУРА

імен. жін. родулінгв.аббревиатура

АБРЕВІАТУРА

-и, ж. 1》 Складноскорочене слово, утворене з початкових складів або з перших літер слів словосполучення.2》 Знаки скорочення нотного письма.

АБРЕВІАТУРА

абревіату́ра іменник жіночого роду

АБРЕВІАТУРА

{абреивіату́ра} -рие, д. і м. -рі.

АБРЕВІАТУРА

შემოკლება, აბრევიატურა

АБРЕВІАТУРА

аббревиатура

T: 103 D: 3