...ТИП, ...ТИПІЯ

...тип, ...типія (від грец. τύπος – слід, відбиток) у складних словах вказує на зв’язок з поняттями «відбиток», «друк», напр. монотип, фототипія.

Смотреть больше слов в «Словнику іншомовних слів Мельничука»

...ТОМІЯ →← ...ТЕРМ, ...ТЕРМИ, ...ТЕРМІЯ, ...ТЕРМНИЙ

T: 67 D: 3