...ГЕН, ...ГЕНІЯ, ...ГЕННИЙ

...ген, ...генія, ...генний (від грец. γεννάω – породжую, створюю) в складних словах вказує на зв’язок з поняттями «походження», «утворення», напр. антропоген, кріогенний, лізогенія.

Смотреть больше слов в «Словнику іншомовних слів Мельничука»

...ГЕНЕЗ →← ...ГЕЙ

T: 89 D: 4